PAA heeft een vertaling gemaakt in ontwerp en deelt de visie King Arthur Groep. Daarom is gezamenlijk dit project als pilot voor zorg gerelateerde woningen ontworpen in het kader van particulier opdrachtgeverschap Nederland vergrijst, het aantal senioren neemt de komende jaren flink toe. Sommigen zien dit als een probleem of bedreiging. Wij zien het als een mooie opgave om een innovatief en inspirerend woonaanbod te ontwikkelen voor deze gevarieerde groep. Voor ons staat senior zijn niet gelijk aan zorg- en hulpbehoevend zijn. Integendeel. Voor ons betekent senior zijn: weten wat je wilt, de rust hebben om daarvan te genieten en de kennis en ervaring bezitten om wat voor anderen te kunnen betekenen. Veel senioren geven aan in hun vertrouwde wijk of buurt, waar zij al 20 of 30 jaar wonen, te willen blijven wonen. Zij denken tijdig na over verhuizen en willen niet wachten totdat het te laat is. Als jonge senior bezitten zijn nog het vermogen en de flexibiliteit om te verhuizen en een nieuw sociaal netwerk op te bouwen dan wel hun bestaande netwerk uit te breiden. Dit blijkt naarmate de leeftijd vordert lastiger te worden. Zij beschikken over veel levens wijsheid en ervaring en willen dit graag delen met anderen en iets betekenen voor anderen.Woonconcept Inspirerend Wonen: Actieve en ondernemende 55 plussers die in een inspirerende woonomgeving genieten van een comfortabele woning met de ruimte en faciliteiten in de buurt om dat te ondernemen wat men zelf wil. Levendigheid, ondernemingszin en genot staan bij ons woonconcept centraal. En natuurlijk, als zorg nodig is, dan kan dat geleverd worden Thema Pilotproject: Blijf in de buurt: In je bestaande wijk of buurt blijven wonen, met mensen met eenzelfde levensstijl, in een woning waarbij je bij de ontwikkeling wordt betrokken. Gezamenlijk wonen, maar toch grote mate van privacy.

In het plan komen duidelijk de ideeën van de bewoners naar voren, wisselen verschillende type woningen elkaar af en leveren de ontmoetingsruimte, de galerieën en de indeling van de openbare en gezamenlijke ruimtes, zoals de routes in de tuin, voldoende mogelijkheden voor de bewoners om te blijven ondernemen en ontmoeten, actief te zijn en actief te blijven. Om te komen tot de ontwikkeling van het concept op locatie wordt gekozen voor een vraaggerichte en duurzame ontwikkeling. Een wijze van ontwikkelen waarbij de eisen en wensen van de eindgebruikers centraal staan. En waar ook rekening gehouden wordt met de duurzaamheid en aanpasbaarheid van de woningen in de toekomst. De woningen en de woonomgeving worden door en voor de bewoners ontworpen. Zij worden actief betrokken bij het ontwerp van de eigen woning en bepalen met medebewoners welke ruimten en (zorg) diensten bij de woning komen. CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Door te participeren in zowel het programma, ontwerp en vormgeving ontstaat een sociale band met de nieuwbouw. De plek was al bekend en vertrouwd. Gedurende het gehele ontwikkelproces wordt nauw samengewerkt met de (toekomstige) bewoners. Bewoners hebben inbreng in de concrete invulling van hun eigen woning en van de gezamenlijke ruimten en services. Ook wordt aandacht besteed aan de samenhang, stijl en sfeer van de verschillende elementen van het woonconcept. De locatie is gesitueerd in een bestaande wijk of buurt, nabij voorzieningen. Een levendige en inspirerende woonomgeving waar men kan wonen en genieten van een comfortabele woon- en leefomgeving.King Arthur Groep met Pattynama Ahaus Architectuur