12 WOONKEUR- EN 4 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Aan de rand van Herwen, een kleine gemeente in het agrarisch landschap vind een herontwikkeling plaats.
Alle bebouwing is tweelaags met kap, waar een aansluiting op is gezocht in modernere detaillering met verholen goot en verzonken kozijnen.
De gevel is een mengvorm van drie steensoorten die uit de klei van de nabijgelegen Rijn gewonnen worden.
Met het ontwerp van deze 12 appartementen voor Vryleve in aansluiting op de bestaande omgeving, is voor een eigentijdse invulling met ‘wuivende’ balustrades gekozen.
Door omkering van de plattegrond ontstaat een prettig beeld met afwisselend de dynamische woonstraat en balkons.
Met de verholen goot en de gebogen stalen balustrades heeft de traditionele hoofdvorm een moderne afwerking.

Projectleider Ben Peters van Vryleve:

"Het gebouw is ook in onze ogen vernieuwend en zeker de verspringing
van de galerijen en de balkon zijn prettig voor de gebruikers."